Sopimusehdot

1.   Yleistä

1.1. Jeka Industrial Efficiency BV:stä käytetään nimitystä “Jeka” näissä sopimusehdoissa.
1.2. Nämä sopimusehdot pätevät kaikkiin ostajan ja Jekan välillä tehtäviin sopimuksiin.
1.3. Asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot hyväksyessään tarjouksen tai tehdessään tilauksen.
1.4. Näistä sopimusehdoista poikkeaminen on mahdollista vain kirjallisella sopimuksella.

2. Yritys

Jeka Industriële Efficiency BV
Zilverwerf 23
6641 TC Beuningen
Hollanti 

Myynti:
Puh: +31 24 352 35 20
E-mail: sales@jekashop.com

Valitukset:
Puh: (+31) (0)24-3523525
E-mail: complaint@jekashop.com

3. Tarjoukset

3.1. Jos tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan tai vallitsee ainoastaan tiettyjen ehtojen täyttyessä, tämä mainitaan aina tarjouksen yhteydessä.
3.2. Tarjous sisältää aina kattavan ja täsmällisen kuvauksen tuotteesta ja/tai palvelusta. Kuvaukset ovat yksityiskohtaisia, jotta asiakas voi arvioida tuotteen ja/tai palvelun mahdollisimman tarkasti sen pohjalta. Jekan käyttämät kuvat vastaavat todenmukaisesti tuotteita ja/tai palveluita. Ilmeiset puutteet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät johda kaupan sitovuuteen.
3.3. Jokainen tarjous sisältää tiedot tarjouksen hyväksymiseen liittyvistä asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.
3.4 Jeka pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta mahdollisiin ennen hinnanmuutosta tehtyihin tarjouksiin.

4. Sopimukset

4.1. Sopimuksesta tulee sitova sillä hetkellä kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja noudattaa sovittuja ehtoja.
4.2. Asiakkaan hyväksyessä sopimuksen elektronisesti, Jeka kuittaa sopimuksen vastaanottamisen välittömästi. Sopimuksesta tulee sitova vasta, kun asiakas vahvistaa kuittauksen. Ennen tätä asiakas voi vielä peruuttaa tilauksen.
4.3. Jos sopimus solmitaan elektronisesti, Jeka takaa tietosuojan ja turvallisen verkkoympäristön tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 

5. Palautusoikeus

5.1. Tuotteita ostaessaan tilaaja voi irtisanoutua sopimuksesta neljäntoista päivän sisällä syytä ilmoittamatta. Palautusoikeus lasketaan alkavaksi tuotteiden vastaanottamista seuraavasta päivästä, riippumatta siitä ottaako tuotteet vastaan asiakas vai kolmas osapuoli asiakkaan puolesta.
5.2. Tuotteet on palautettava hyväkuntoisina. Pakkauksen saa avata tai tuotetta käyttää vain sen verran kuin on välttämätöntä lopullisen ostopäätöksen tekemiseen. Jos tuote palautetaan, on sen kaikkien osien oltava tallella ja – jos mahdollista – alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan, Jekan selkeitä ja kohtuun mukaisia ohjeita noudattaen.
5.3. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuskulut ovat hänen tilillään.
5.4. Mikäli asiakas on maksanut summan, JEKA palauttaa tämän summan ilman toimituskuluja mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa palautuksesta tai peruutuksesta.

6. Hinnat

6.1. Jeka pidättää kaikki oikeudet hinnanmäärittelyihin ja -muutoksiin JekaShopissa.
6.2. Kaikki hinnat annetaan euroina sisältäen arvonlisäveron. Toimitusmaksut eivät sisälly hintoihin.

7. Maksaminen

7.1. Maksuvälineeksi hyväksytään luottokortti (Paypal).
7.2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Jekalle maksutiedoissa olevista virheistä.
7.3. Maksuhäiriöiden ilmetessä Jeka on oikeutettu veloittamaan asiakkaan tililtä minkä tahansa kohtuulliseksi katsomansa summan, josta asiakasta on informoitu, ellei lainsäädäntö toisin määrää.


8. Tuotteiden vastaavuus ja takuu

8.1. Jeka takaa, että tuotteet ovat sopimuksen mukaisia ja vastaavat tarjouksessa mainittua kuvausta. Erimielisyystilanteissa asiakas saa korvauksen epäilyistään.


9. Toimitus

9.1. Jekan antamat toimitusajat ovat viitteellisiä. Myöhäinen toimitus ei johda hyvityksiin tai asiakkaan oikeuteen tilauksen peruuttamiseen tai sopimuksen purkamiseen.
9.2. Ellei toisin kirjallisesti sovita, tuotteet toimitetaan maksusuorituksen vastaanottamisen jälkeen tuotteiden ollessa lähetysvalmiita.

10. Lisäksi

10.1. Jeka kunnioittaa yksityisyyttäsi eikä jaa asiakkaidensa tietoja kolmansien osapuolien kanssa ellei asiakas ole suostunut tähän kirjallisesti.
10.2. Jeka käyttää tilauksiin liittyviä IP-osoitteita satunnaisesti (maksimissaan kerran kuussa) liiketoimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämiseksi asiakkailleen.
10.3. Erimielisyystilanteissa toimimme Alankomaiden lainsäädännön mukaan.