Sijaintipaikan numerointi: kuinka luodaan looginen rakenne?

Tehokkaamman tilausten käsittelyn kannalta on erittäin tärkeää, että sijaintipaikat ovat varastossa helposti löydettävissä, minkä vuoksi sijaintimerkit ovat todella hyödyllisiä. Hyödyntämällä sijaintimerkkejä pääset askeleen lähemmäksi sujuvaa tilausten keräilyä. Antamalla sijaintipaikan numerolle looginen rakenne saavutetaan vielä parempi työteho. Mutta kuinka looginen rakenne luodaan?

Minimoi kognitiivinen kuormitus

On tärkeää, että sijaintipaikan numerointi on helppo ymmärtää. Jos näin ei ole, jokainen varastossa suunnistava menettää enemmän aikaa käsitellessään sijaintitietoja. Paras tapa varmistaa, että suunnistaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän kognitiivista kuormitusta, on hyödyntää yleisiä kognitiivisia prosesseja.

Seuraa liikettä

Kun varastoa pystytetään, on hyödyllistä harkita huolellisesti sijaintipaikkojen numerointia etukäteen. On myös hyödyllistä luoda sijaintipaikkojen numerointisuunnitelma yhdessä varastosuunnitelman kanssa. Heti kun tiedetään, mitä reittejä varastossa kuljetaan, sijaintipaikkojen numerointia varten saadaan vinkit näistä reiteistä.

Näin varmistetaan, ettei sekaannuksia tai epäilyksiä synny sijaintipaikkaa etsittäessä, koska tiedot yhdistetään toisiinsa. Siten tilauksen kerääjä voi aina luottaa loogiseen järjestykseen.

Jaa osiin        

Tietoja voidaan käsitellä nopeammin, kun niitä annetaan vähemmän kerralla. Tämän vuoksi kannattaa nähdä vaivaa ja jakaa sijaintipaikkojen numerot pienempiin osiin, jotta keräilijöiden on helpompi lukea vain tarvitsemansa osa.

Siksi sijaintipaikkojen numerot jaetaan usein "lohkoihin". Kukin lohko edustaa sijaintipaikan eri osaa. Lohkot on usein järjestetty suurimmasta pienimpään.

Täten ensimmäinen lohko ilmaisee, onko henkilö oikealla käytävällä (rakennus + käytävä), toinen lohko ilmaisee osan, kolmas korkeuden ja lopuksi hyllyn osa-alueet.

Sijaintipaikan numeron rakenne näyttäisi siten seuraavanlaiselta:

1. Rakennus
2. Käytävä
3. Osan numero
4. Korkeus
5. Osa-alue (hyllyjen)

Chunking in location numbering

Ei ylimääräisiä välimerkkejä

Sijaintipaikkojen numerojen muoto on myös erittäin tärkeä. Tämä tarkoittaa, että viivoja tai pisteitä lohkojen välillä on vältettävä. Nämä luetaan, mikä aiheuttaa suuremman kognitiivisen kuormituksen.

Lisää väri (ja riittävä kontrasti)

On myös tärkeää, että numerot ovat selvästi luettavissa. Siksi on varmistettava, että ne ovat riittävän suuria ja että kontrastia taustaan on tarpeeksi.

Käyttämällä eri värejä tietyn sijaintipaikan tunnistettavuutta voidaan lisätä vielä enemmän. Väri toimii tehokkaana signaalina, joka on myös helppo käsitellä. On sanomattakin selvää, että JekaShopista löydät eri väriset sijaintimerkit.

Sijaintipaikkanumero viivakooditarrana

Edellä mainittujen menetelmien lisäksi varastosi tehostamiseksi ja virheiden rajoittamiseksi keräilyn aikana on olemassa useita muita keinoja. Harkitse viivakooditarran ja/tai tarkistusnumeron käyttöä.