Käytä oikeita värejä turvamerkinnöissä

Turvallisuuden parantamiseksi työpaikalla tai julkisissa tiloissa kohteet ja alueet, joissa on kohonnut turvallisuusriski, on usein merkitty. Yksi erittäin tehokas keino tehdä merkinnöistä mahdollisimman selkeitä on käyttää eri värejä. Jokainen riskityyppi voidaan merkitä eri värillä.

Turvamerkintöjen normit

Turvamerkinnöissä käytetään yleensä määrättyä ryhmää värejä. Helposti tunnistettavat merkinnät ovat hyödyllisiä - kuvittele, jos jokaisella värillä olisi eri merkitys eri paikassa. Jos värien käyttö on sama kaikkialla, viesti välittyy selvimmin. International Organization for Standardization (ISO) -järjestön mukaan: ”Suuri yleisö kohtaa turvamerkintöjä eri tilanteissa, esimerkiksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja tuotteissa. Standardoidut värit ja turvamerkintöjen perusmuodot ovat siksi tärkeitä pyrittäessä varmistamaan, että erilaiset turvamerkinnät ja niiden välittämät turvallisuusviestit on helppo tunnistaa.” [lähde]

Standardisoimisjärjestöt, kuten kansainvälinen ISO, eurooppalainen CEN ja amerikkalainen ANSI ovat luoneet standardeja ja ohjesääntöjä värien käytölle turvamerkinnöissä. Kansainvälinen turvamerkintöjä koskeva standardi on ISO 3864. Vastaava standardi Yhdysvalloissa on ANSI Z535. On tärkeää täsmentää, että standardit koskevat turvamerkintöjä yleisesti ottaen. Tämä tarkoittaa, että ohjeet värien käytöstä ovat vain yksi osa niitä.

Nämä kaksi standardia eroavat toisistaan sanojen lisäämisessä kuvakkeisiin. ANSI suosittelee sitä, kun taas ISO-standardi suosittelee niiden sijaan graafisten leimojen käyttöä, jolla vältetään kielimuurit. Väristandardit ovat kuitenkin samat.

Lainsäädäntö ja asetukset värien käytöstä turvamerkinnöissä

Esimerkiksi sekä Yhdysvaltain hallituksen elin OSHA sekä Alankomaiden lainsäädäntö vaativat, että mahdollisten turvallisuusriskien alueet merkitään työpaikalla.

OSHA-värikoodit

Occupational Health and Safety Administration (OSHA) on osa Yhdysvaltain työministeriötä. OSHA vaatii, että mahdollisten turvallisuusriskien alueet merkitään työpaikalla. OSHA antaa omat ohjeensa siitä, mitä värejä käytetään eri tilanteissa. OSHA noudattaa ANSIn standardeja.

a

1

Paloturvallisuusvälineet

punainen

a

2

Vaara

punainen

a

3

Seis

punainen

b

1

Varoitus

keltainen

Alankomaiden lainsäädäntö

Alankomaissa värien käytöstä turvallisuus- ja terveysvaroituksissa säädetään työolosuhdeasetuksissa

a

1

Kielletty

punainen

a

2

Vaara tai hälytys

punainen

a

3

Palonhallintamateriaalien ja sammutusvälineiden tunnistaminen ja paikallistaminen

punainen

b

1

Varoitussignaali

keltainen

b

1

Varoitussignaali

oranssi-keltainen

c

1

Ohjaussignaali

sininen

d

1

Pelastussignaali tai ensiapu-signaali

vihreä

d

2

Turvallinen tilanne

vihreä

Turvamerkintöjen käyttö

Turvamerkintöjä voidaan käyttää monilla eri tavoilla. Voit käyttää merkkejä, kylttejä ja kuvakkeellisia tarroja sekä värillisiä lattiamerkintöjä.

Kuvakkeet

Turvallisuusviesti välittyy selkeimmin kuvakkeiden avulla.  Esimerkiksi JekaShop tarjoaa lattiakuvakkeita. Lattiakuvakkeet täyttävät kansainvälisten standardien vaatimukset värien, muotojen ja kuvakkeiden suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat myös paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisia useimmissa maissa.

Lattiamerkinnät

Lattiamerkinnät ovat erinomainen lisä turvallisuuskuvakkeisiin. Lattiamerkintä tarjoaa lisänäkyvyyttä ja tekee selväksi, että turvallisuusmerkintä viittaa tiettyyn alueeseen.

Vaikka eri standardoimisjärjestöt eivät sitä nimenomaisesti vaadi, suosittelemme käyttämään kaksisävyisiä lattiamerkintöjä kun turvallisuusmerkintöjä laitetaan lattiaan. Merkintöjen raidat ovat samanlevyisiä, viistoja ja 45° kulmassa. JekaShopissa kutsumme kaksisävyisiä lattiamerkintöjä myös varoitusteipiksi.

Varoitus / vaara

Keltainen/musta

Kielletty/Paloturvallisuusvälineet

Punainen/valkoinen

Komento

Sininen/valkoinen

Poistumistie/pelastusvälineet

Vihreä/valkoinen