Varastoa suunniteltaessa tai uudistettaessa on otettava huomioon kaksi erittäin tärkeää näkökohtaa: tehokkuus ja turvallisuus. On olemassa useita matalan kynnyksen keinoja tehokkuuden parantamiseksi. Turvallisuusnäkökohta on kuitenkin yhtä tärkeä. Onhan turvalliseksi suunniteltu varasto tärkeää mille tahansa organisaatiolle, sillä onnettomuuksilla voi olla valtavia seurauksia.

Vinkkejä varastotilan turvallisempaan suunnitteluunVarastoa suunniteltaessa tavoitteena on saavuttaa optimaalinen tavaroiden liikkuvuus. Turvallisuutta ei aina pidetä etusijalla tässä prosessissa. Tämä on ymmärrettävää, sillä turvallisuuden lisäämisellä ei ole suoraa vaikutusta yleiseen sujuvuuteen. Varaston turvallisuuden parantamisen epäsuorat myönteiset vaikutukset on hankalampi nähdä. Tästä syystä saattaa olla vaikeampaa ajatella, mitä oikeastaan voidaan tehdä turvallisuuden lisäämiseksi varastossa. Siksi olemme listanneet joitakin vihjeitä.

Liikennesuunnitelma

Varasto on yleensä tila, jossa tapahtuu paljon liikkumista. Siellä on jatkuvasti monenlaista erityyppistä liikennettä. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että olemassa on liikennesuunnitelma. Tätä suunnitelmaa voidaan käyttää erilaisten liikkumistapojen toteuttamiseen. Jokaisella varastolla on tietenkin omat ominaispiirteensä ja tarpeensa, mutta yleinen aluetyyppien määritelmä on:

    • varastointitilat
    • jalankulkijat
    • kuljetuskalusto
    • pysäköinti.


Kuljetuskaluston ja jalankulkijoiden erottaminenVarastointiin käytettävät alueet ovat usein jo valmiiksi selvästi erotettavissa, koska niissä on telineitä, kuormalavoja tai jotakin vastaavaa. Kahta aluetta on kuitenkin erityisen tärkeää korostaa: jalankulkijoiden alueita ja kuljetuskaluston alueita. Pysäköintialueet ovat valinnaisia.

Kuljetuskaluston ja jalankulkijoiden erottaminen

Trukit ovat usein välttämättömiä varastossa. Valitettavasti trukit ovat osallisena moniin onnettomuuksiin. Tästä syystä on erittäin tärkeää suunnitella varasto siten, että trukkia voidaan käyttää optimaalisesti varastossa turvallisuutta vaarantamatta. Eräs toimenpide, joka auttaa tässä, on jalankulkijoiden ja trukkien pitäminen mahdollisimman tarkasti eri alueilla. Tuo selkeästi ilmi, mitkä alueet on tarkoitettu mihinkin tarkoitukseen. Yksi tapa, jolla tämä voidaan helposti saavuttaa, ovat lattialla olevat symbolit. Merkitse asiaan kuuluvat alueet trukin kuvatunnuksella ja jalanjäljen tai jalankulkijan kuvatunnuksella.

Iskusuoja

Valitettavasti eri alueiden merkintä ei aina riitä. Kuljetuskalustoa saattaa silti päätyä paikkoihin, jonne ne eivät kuulu. Tärkeiden esineiden ja koneiden suojaamiseksi ja onnettomuusriskin vähentämiseksi on järkevää asentaa iskusuojat jalankulkijoiden, telineiden ja koneiden suojelemiseksi.

Telineiden suojaaminen

Telineiden suojaaminen

Telineiden suojaaminen on tärkeää. Varsinkin, jos ne sijaitsevat trukkien tai muiden kuljetusvälineiden käyttämien kuljetusreittien varrella. Tämä suoja voidaan toteuttaa kulmaan asetettavien törmäyssuojuksien avulla. Voit suojata jokaisen telineen kulmat L:n muotoisilla kulmaan asetettavilla törmäyssuojuksilla. Telineen jalat, jotka eivät ole telineen kulmassa, voidaan suojata U:n muotoisilla törmäyssuojuksilla. U:n muotoisen kulmasuojuksen sijaan voidaan käyttää taipuisaa A-Safe-törmäyssuojaa.

Pilareiden ja pylväiden suojaaminen

Jos varasto on hyvin suuri, siellä on pilareita ja pylväitä kannattelemassa kattoa. Näiden tulisi olla tarpeeksi vahvoja kestämään osuman. Toistuvat kolarit tai törmäykset voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Pylväiden ja pilareiden suojukset tarjoavat suojaa pilareille tai pylväille tapahtuvia vakavia vahinkoja vastaan.

Koneiden suojaaminen

Koneet ovat usein kalliita ja olennaisia yrityksen ensisijaisten prosessien kannalta. Tämä tarkoittaa, että viimeinen asia, jota kaipaat on se, että jotakin tapahtuu koneillesi. Koneisiin tehtyjen investointien suojelemiseksi suosittelemme suojaamaan koneet vannesuojuksilla. Suojukset tulisi asettaa vähintään alueille, joilla koneet ovat kuljetusreittien vieressä. On suositeltavaa valita vannesuojus, jossa on alleajosuoja. Tällä tavoin trukin haarukka ei voi lävistää suojusta.

Onko sinulla vielä kysymyksiä varaston suunnittelusta? Voit vapaasti ottaa meihin yhteyttä.