Tarkistusnumeroa voidaan käyttää virheiden estämiseen tilauksia kerättäessä. Se on lisätarkistus, jotta määritetään, onko henkilö oikeassa paikassa. Jokaiselle paikalle määritetään lisäksi kaksinumeroinen luku. Sen voi sijoittaa erilliseen tarraan tai itse paikkatarraan.

Tarkistusnumeroiden käyttäminenTarkistusnumero paikkatarrassa

Tarkistusnumero auttaa tilauksen kerääjää löytämään oikean paikan. Tarkistusnumerot ovat erityisen hyödyllisiä varastoympäristöissä, joissa käytetään puheohjattua keräämistä.

Jokaiselle paikkanumerolle määritetään lisäksi kaksinumeroinen luku. Luku voidaan luoda useilla tavoilla:

    • käyttämällä pyörityspöytää, jossa on numerot 00–99, tarkistusnumero luodaan arpomalla numerot satunnaisesti,
    • käyttämällä laskutoimitusta, jossa käytetään alkulukuja ja kirjainten ja numeroiden ASCII-arvoja.


Tarkistusnumerot käytännössä

Tarkistusnumero erillisellä tarralla Tarkistusnumero ilmoitetaan aina paikkanumeron vieressä. Tämä voidaan tehdä eri tavoilla. Tavallisin tapa on sijoittaa molemmat paikkatarraan. Nämä kaksi lukua voidaan erottaa toisistaan kirjoittamalla tarkistusluku muutaman (kahden tai kolmen) välilyönnin päähän paikkanumerosta. Tarkistusnumero voi olla myös pienemmällä fonttikoolla tai se voidaan sijoittaa paikkanumeron alapuolelle.

Jeka tarjoaa myös ratkaisun virheiden mahdollisuuden vähentämiseksi vielä lisää: Loka-tarkistusnumero. Se näyttää tarkistusluvun erillisellä tarralla, jossa taitettu reuna jakaa nämä kaksi lukua. Näin varastotyöntekijän täytyy olla lähempänä, jotta hän voisi tarkistaa paikan, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta.

Luo oma tarrasi!