Työnantajat ovat velvollisia tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työympäristön. Varasto voi olla vaarallinen paikka työskennellä, jos ei kiinnitä riittävästi huomiota turvallisuuteen. Varastotyöntekijöillä on keskimääräistä suurempi riski loukkaantua vakavasti työtapaturmassa. Luomalla turvallisen työympäristön voit ehkäistä vammoja ja työtapaturmia tapahtumasta.

Vaikka kuljetuksissa ja tuotantoympäristössä tapahtuvat tapaturmat ovat usein vakavampia kuin onnettomuudet varastoympäristössä, voivat nämäkin onnettomuudet vahingoittaa työntekijää vakavasti. Työtapaturma paitsi vähentää suoraan tuottavuutta, sillä voi myös olla kriittisiä vaikutuksia asianomaisiin työntekijöihin. Varaston systemaattisuus ja tehokkuus ovat ratkaisevia tekijöitä työtapaturmien ehkäisyssä.

Työtapaturma, määritelmä

Työtapaturma, ammattitapaturma, työpaikkaonnettomuus tai työturma voidaan määritellä työskentelyn aikana sattuvana tapahtumana, joka johtaa fyysiseen tai henkiseen vaurioon. Fyysinen tai henkinen vaurio voi tarkoittaa mitä tahansa vammaa, sairautta tai jopa kuolemaa. ILO:n eli Kansainvälisen työjärjestön (engl. International Labour Organization) mukaan työssä tapahtuu vuosittain yli 337 miljoonaa onnettomuutta, joista yli 2,3 miljoonaa on kohtalokkaita.

Työtapaturman määritelmä käsittää kaikki onnettomuudet, jotka sattuvat taloudellista toimintaa harjoitettaessa, joko työpaikalla tai harjoitettaessa työnantajan liiketoimintaa muualla. Työtapaturma syntyy usein vaarallisesta käyttäytymisestä ja/tai vaarallisista olosuhteista. Siksi tärkeä tekijä on organisaation sisäinen turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskulttuuri tarkoittaa tapaa, jolla työpaikan turvallisuudesta huolehditaan, sisältäen työntekijöiden ja työnantajien keskuudessa vallitsevat asenteet, käsitykset ja arvot.

Työturvallisuuslait

Iso-Britanniassa työnantajat ja yritysten omistajat ovat oikeudellisesti vastuussa henkilökuntansa ja kaikkien vierailijoidensa turvallisuudesta tiloissaan. Lain mukaan kaikilla yrityksillä on oltava vakuutus ja heidän on täytettävä terveys- ja turvallisuusasetukset, joilla varmistetaan ohjeiden noudattaminen. Työtapaturmista ja sairauksista raportoimisen lisäksi yrityksellä on velvollisuus suorittaa riskinarviointi ja ryhtyä korjaaviin toimiin, jos heidän työntekijöidensä ja vierailijoidensa turvallisuus tai terveys on vaarassa.

Huolimatta kaikista varotoimenpiteistä, työtapaturma voi ja tulee tapahtumaan tietyissä olosuhteissa. Työtapaturman aiheuttamat vammat voivat vaihdella vaikeusasteeltaan vähäisistä vammoista ja katkenneista luista palovammoihin ja jopa kuolemaan asti. Tästä syystä on tärkeää tehdä oikeat päätökset varaston turvallisuuden suhteen, jotta työtapaturmien aiheuttamat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Jekashopissa tarjoamme erilaisia tuotteita, jotka voivat lisätä oman työympäristösi turvallisuutta, kuten törmäyssuojat, teollisuuspeilit, varastoetiketit ja sijaintikyltit. Siirry verkkokauppaamme katsellaksesi tuotteita.

Yleisimmät työtapaturmat

Useimmat varastoympäristössä tapahtuvat onnettomuudet kuuluvat kategoriaan liukastumiset ja kaatumiset. Vaikka useimmat tapaukset ovat pieniä eikä niillä ole rajuja seurauksia, voivat nämä työtapaturmat silti aiheuttaa vammoja ja vaikuttaa työntekijöidesi terveyteen.

Liukastumiset ja kaatumiset ovat useimmiten seurausta siitä, että työntekijät kuljettavat ja liikuttavat materiaaleja eri tasoilla tai erilaisilla lattiapinnoilla. Näissä tilanteissa työntekijät voivat helposti menettää tasapainonsa tai kompastua lattialla lojuviin materiaaleihin tai tuotteisiin. Nämä työtapaturmat voidaan helposti välttää varmistamalla, että työtila on puhdas ja etteivät materiaalit loju ympäriinsä ilman tarkoitusta. Käyttämällä sijaintikylttejä ja etikettejä viitoittamaan varasto- tai työtiloja, voit jäsentää työpaikkaasi estääksesi materiaalien ja tuotteiden lojumisen väärissä paikoissa.

Vaarallinen uhka varastoympäristössä on työskentely raskaan kaluston tai koneiden kanssa. Työtapaturmalla, johon liittyy raskaat koneet, voi olla vakavat seuraukset. Kun työntekijät työskentelevät raskaan kaluston kanssa päivittäin, he yleensä tottuvat laitteisiin nopeasti. Vaarana on, että työntekijä voi alkaa aliarvioimaan koneen vaarallisuutta. On varmistettava, että työntekijät ovat tietoisia vaaroista, joita koneiden käyttö sisältää ja että he käsittelevät niitä huolellisesti joka kerta niitä käyttäessään. Toinen tapa vähentää näiden tapaturmien mahdollisuutta on investoida teollisuuspeileihin ja lattiamerkintään. Varastosi joka nurkkaan asennettujen teollisuuspeilien avulla työntekijäsi ovat jatkuvasti tietoisia ympäristöstään. Siirry verkkokauppaamme katsellaksesi teollisuuspeilivalikoimaamme. Lattiamerkintää käyttämällä linjojen, varastotilojen, työtilojen ja kuljetusreittien osoittaminen varastossa on helppoa. Jekashopissa tarjoamme laajan valikoiman erilaisia lattiamerkintöjä, jotka on suunniteltu erityisesti näihin käyttötarkoituksiin.

Vaikka oikeat ohjeet ja teollisuuspeilien sekä lattiamerkinnän käyttö lisäävät varastoympäristönne turvallisuutta, työtapaturma voi edelleen tapahtua. Kun mukana on raskaita koneita, on tärkeää minimoida työtapaturman vaikutukset. Työtapaturman vaikutukset minimoimalla voit estää työtekijöidesi vakavan vahingoittumisen ja varmistaa etteivät tuotteesi vahingoitu. Jekashop tarjoaa erilaisia tuotteita, jotka antavat törmäyssuojan.

Jos sinulla on kysyttävää työtapaturmista tai tuotteistamme, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme.