Tehokas työympäristö on avain kustannusten vähentämiseen ja voittojen lisäämiseen. On olemassa paljon erilaisia menetelmiä, joilla voit parantaa varastosi tehokkuutta, kuten kaizen, kanban, six sigma ja lean-tuotanto. Jekashopissa tarjoamme sinulle erilaisia tuotteita, jotka voivat olla avuksi toteuttaessasi yhtä näistä menetelmistä. Tällä sivulla kerromme lean-menetelmästä ja miten tämä menetelmä voi hyödyttää sinua.

Lean-tuotanto, jota kutsutaan myös lean-menetelmäksi, on systemaattinen menetelmä, jolla voit poistaa tuotantoprosessissa syntyvää hukkaa. Suunnittelemalla tuotantojärjestelmäsi oikein, voit vähentää tuotantoon kuluvaa aikaa, mikä puolestaan kasvattaa yrityksesi tulosta. Tuotteet, kuten lattiamerkinnät, sijaintimerkit, viivakoodietiketit ja tikastasot voivat auttaa sinua lean-menetelmän käyttöönotossa ja lisätä tehokkuuttasi.

Lean-tuotantoLean-tuotanto, esittely

On olemassa erilaisia nimiä tälle menetelmälle, jolla voit järjestää työympäristösi: lean-tuotanto, lean-menetelmä tai yksinkertaisesti "lean". Yksinkertaisesti sanottuna leaniä voidaan kuvata systemaattiseksi, hukan hävittämiseen (Muda) tähtääväksi menetelmäksi tuotantoprosessissa; hukan, joka aiheutuu ylikuormituksesta (Muri) ja epätasaisuuksista työmäärissä (Mura). Ajatus lean-tuotannon takana on selvittää lisäarvoa tuovat seikat ja vähentää kaikesta muusta. Lean on johtamisfilosofia, joka on johdettu Toyota Production System (TPS) -periaatteista, minkä vuoksi lean-menetelmästä voidaan käyttää myös termiä toyotismi. Toyotan tasainen kasvu, joka teki pienestä yrityksestä yhden maailman suurimmista autotuotannon nimistä, johti huomion kiinnittymiseen lean-menetelmään.

Tavoitteena lean-tuotannossa on hukan poistaminen. Toyota määritteli kolmenlaisia hukkia lean-prosessissa: muda, muri ja mura. Useissa lean-toteutuksissa vain ensimmäisen tyypin hukka otetaan huomioon.

Muda tarkoittaa työtä, joka ei tuo lisäarvoa; kaikkia toimintoja, jotka kuluttavat resursseja tuomatta arvoa. Lean-menetelmä edellyttää näiden toimintojen poistamista. Alkuperäiset seitsemän Mudaa ovat:

  • Ylituotanto: tuottaminen ennen kysyntää
  • Inventaatio: kaikki osat eivät ole tuotannossa
  • Liike: ihmiset tai laitteet liikkuvat enemmän kuin tuotanto vaatii
  • Kuljetus: sellaisten tuotteiden kuljetus, joita ei tarvita tuotannossa
  • Yliprosessointi: toiminnat, jotka ovat prosessin kannalta tarpeettomia
  • Odotus: tuotannon seuraavan vaiheen odottaminen
  • Viat: panostus laaduntarkkailuun ja vikojen korjaamiseen.


Muri
keskittyy tuotantoprosessin valmisteluun ja suunnitteluun eli välttämään turhia työvaiheita oikein suunnitellulla tuotannolla. Turhia työvaiheita ovat työt, jotka annetaan työntekijöille ja koneille puutteellisen järjestelmän vuoksi. Tällaisia tehtäviä voivat olla raskaiden taakkojen kuljettaminen, objektien turha siirtely, vaaralliset työtehtävät ja työskentely huomattavasti nopeammin kuin tavallista. Koska tällainen työ laittaa henkilön tai koneen äärirajoilleen, voi suoritustaso nousta suuremmaksi kuin henkilö tai kone voi käsitellä. Tämä voi johtaa seisokkeihin, virheisiin, takapakkeihin ja suureen määrään turhaa odottelua.

Mura keskittyy siihen, miten työsuunnitelma on toteutettu ja poistaa epäjohdonmukaisuuksia aikataulujen ja toimintojen tasolla. Tämäntyylinen hukka havaitaan tuotannon ollessa jo meneillään, joten se käsitellään reaktiivisesti tuotantoprosessin päätyttyä. Tämän osan lean-menetelmästä käsittelee johto, joka tarkastelee muri- ja mura-prosessien yhteyksiä.

Lean-tuotanto Jekashopissa

Tärkeä osa lean-menetelmää on tehostaa liiketoimintaa poistamalla erityyppisiä hukkia. Me Jekashopissa tarjoamme valikoiman tuotteita, jotka voivat auttaa vähentämään tuotannon vaihtelua ja puutteita tehostamalla tuotantoprosessia ja luomalla hallitun työympäristön.

Ensinnäkin, lattiamerkintää käyttämällä voidaan vähentää liikkeen määrää eli ihmisten tai laitteiden liikkumista tarvittavaa enemmän. Lattiamerkinnän avulla voit viitoittaa kulkureittejä varmistaaksesi ihmisten mahdollisimman tehokkaan liikkumisen. Kiitos lukuisten tarjolla olevien värien ja muotojen, voit eritellä tietyntyyppiset reitit ja alueet toisistaan. Osoittamalla reitit ja alueet voit myös estää työympäristössäsi tapahtuvista onnettomuuksista seuraavia vikoja. Tuotteita, jotka voivat edelleen vähentää onnettomuuksien aiheuttamia vikoja ovat teollisuuspeilit ja törmäyssuoja. Teollisuuspeilien avulla työntekijät saavat yleiskuvan varastosta, joten he ovat jatkuvasti tietoisia ympäristöstään. Törmäyssuojaus vähentää onnettomuuksien aiheuttamia vahinkoja luomalla turvallisen ympäristön työntekijöillesi ja materiallesi. Muita tuotteita, jotka voivat vähentää liikettä ja yliprosessointia ovat kyltit ja etiketit. Kylttejä voidaan käyttää osoittamaan käytäviä, osastoja ja muita paikkoja tuotantoympäristössäsi. Käyttämällä etikettejä työntekijäsi tunnistavat helposti ja nopeasti etsimänsä tuotteet, materiaalit ja osastot. Suuren värivalikoimamme avulla voit luokitella tuotteesi estääksesi sen, etteivät työntekijäsi löydä tarvitsemiaan materiaaleja.

Jos sinulla on kysyttävää lean-tuotannosta tai tuotteistamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.