Viivakoodietikettejä käytetään miljoonia kertoja päivässä logistiikkaympäristöissä, kuten varastoissa, jakelukeskuksissa ja tuotantolaitoksissa. Viivakoodeista on tullut korvaamattomia automaattisessa tuotteiden tunnistuksessa.

Viivakoodietiketti

Yhdysvaltalaiset Norman Joseph Woodland ja Bernard Silver patentoivat viivakoodin vuonna 1952. Tämän jälkeen kesti kuitenkin aikansa ennen kuin viivakoodinlukijat keksittiin: vasta vuosikymmeniä myöhemmin luettiin ensimmäinen viivakoodi. Siitä lähtien viivakoodeja ja viivakoodinlukijoita on käytetty enenevissä määrin ja niitä on olemassa useita eri malleja.

Useimmin käytetyt viivakoodimuodot

Viivakoodimuotoja on nykyään olemassa kymmenittäin, esimerkiksi CODE 39 ja CODE 128. JEKA viivakoodietikettejä on tarjolla useissa eri viivakoodimuodoissa. Tärkeimmät erot viivakoodityyppien välillä näkyy siinä, kuinka monta merkkiä ne voivat sisältää, viivojen väleihin jäävien välien koossa ja viivojen paksuudessa.

JEKA tarjoaa seuraavia standardoituja viivakoodivaihtoehtoja etiketeissään:

    • CODE 128: voi sisältää numeroita ja kirjaimia (aakkosnumeerinen), 128 merkkiä
    • CODE 39: voi sisältää numeroita ja kirjaimia (aakkosnumeerinen), 43 merkkiä
    • Interleaved 2/5: voi sisältää vain numeroita (numeerinen), 0-9


Nämä viivakoodietiketit sopivat täydellisesti varastohyllyihin ja niitä on saatavilla useissa eri väreissä ja muodoissa, kuten myös magneetti- tai liimapintaisina versioina. Viivakoodietiketit muissa viivakoodimuodoissa, esimerkiksi EAN 128 tai Data Matrix muodot, on saatavissa tilauksesta.

2D-viivakoodit: mahdollisuus laajempaan sisältöön

Yllä mainittujen 1D-viivakoodien lisäksi saatavilla on myös 2D-viivakoodeja. Tunnettu esimerkki näistä on QR-koodi eli ruutukoodi. Nämä koodit voivat sisältää enemmän tietoa, mutta ne eivät ole vielä yleisesti käytössä varastoympäristöissä. Viimeisimpien vuosien aikana ne ovat nousseet käyttöön etenkin markkinoinnissa, kuten interaktiivisina linkkeinä nettisivuille.

Jos 2D-viivakoodia käytetään logistiikkaympäristössä, sitä käytetään Data Matrix -viivakoodimuodossa. Data Matrix nähdään toisen sukupolven viivakoodimuotona ja sen suurin etu on, että se voi sisältää enemmän tietoa kuin perinteinen viivakoodi. JEKA:n viivakoodietiketit voidaan suunnitella Data Matrix -koodilla tilauksesta.